* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบกังหัน (Turbine Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบใบพัดตรง (Paddle Wheel Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค (Ultrasonic Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟันเฟือง (Oval Gear Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบหมุนวนของของไหล (Vortex Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบลำรางเปิด (Open Channel Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบฟู้ดเกรด (Food Grade Flow Meter / Hygienic Flow Meter/ Sanitary Flow Meter)

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Coliolis Mass Flow Meter

* เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Gas Flow Meter

* ชุดแสดงผลและส่งสัญญาณระยะไกล (Flow Indicator/Transmitter)

* ชุดเก็บข้อมูลการไหลและปริมาตรสะสม (Flow Data Logger)

* ชุดแสดงผลและควบคุมการไหล (Flow Rate/Total/Batch Controller/Logger)ผู้ชม
วันนี้ 67
เมื่อวาน 316
ทั้งหมด 85,466
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 105
เมื่อวาน 379
ทั้งหมด 105,730
 
www.taniyainfratech.com
Tel : +66(2) 5498009 / +66(8) 64595788 / Mobile : +66(8) 91811030 
 Fax : +66(2) 5498010
Email : info@taniyainfratech.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×