จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

จุลินทรีย์นาโนพลัส เป็นจุลินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำเข้มข้น ประกอบด้วยจุลินทรีย์หลากสายพันธุ์กว่าพันล้านตัว 

จุลินทรีย์นาโนพลัส ใช้เทคโนโลยีชีวภาพการหมักขั้นสูง (Advance Biotechnology) ที่มีระบบถังหมัก (Fermentor) แบบทันสมัยโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ (Pure Culture) อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรเฉพาะ (Specific Nutrients) ที่สภาวะแวดล้อม (Environment) อุณหภูมิ (Temperature) และความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เฉพาะของจุลินทรีย์แต่ละตัว 

จุลินทรีย์นาโนพลัส ได้ถูกคัดแยกและตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถันโดยผู้เชียวชาญด้านไบโอเทคโนโลยี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าไม่มีการปะปนของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษหรือเชื้อโรคต่างๆ อีกทั้งยังปลอดภัยต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพยี่ห้อนาโนพลัส เป็น ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต (Total Count) ไม่น้อยกว่า 7.5 x 10 cfu/ml  
ใน 1 ชุดประกอบด้วย หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น และ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ปริมาณสุทธิ 1,000 มิลลิลิตรข้อมูลผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส
1. จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทั้งหมด (Total Count) ไม่น้อยกว่า 7.5 x 10 9 cfu/ml

* ใช้ได้ทั้งระบบบำบัดแบบใช้อากาศ (Aerobic) และไม่ใช้อากาศ (Anaerobic)

ใช้ได้ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน โรงพยาบาล โรงแรม บ้านเรือน อาคารสำนักงาน 

* ลดกลิ่น ลดไขมัน ลดกากตะกอน ลดฝ้าบนผิวน้ำ ย่อยสลายสิ่งปฏิกูล ลดค่า BOD COD 


วิธีการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

1. ห้องน้ำ

นำหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันเทบนพื้นห้องน้ำ, ชักโครกหรือส้วม

2. บ่อดักไขมัน

นำหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 1ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากันเทในบ่อดักไขมัน

3. บ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

เริ่มเดินระบบ (Start Up) นำหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 1ลิตร ผสมน้ำ 1,000 ลิตร คนให้เข้า แล้วเทลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย 10-100 ลบ.ม.

ระบบคงที่ (Stable) นำหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 1ลิตร ผสมน้ำ 1,000 ลิตร คนให้เข้า แล้วเทลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย 1,000-10,000 ลบ.ม.

4. ย่อยสลายและดับกลิ่นขยะ

นำหัวเชื้อจุลินทรีย์และอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์อย่างละ 10-20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร คนให้เข้ากัน แล้วฉีดพ่นบริเวณกองขยะให้ทั่ว
2. จุลินทรีย์โปรไบโอติกนาโนพลัส ใช้ได้ทั้งสัตว์ปีก สัตว์บก และสัตว์น้ำ ช่วยย่อยอาหารที่สัตว์กิน ทำให้สัตว์ได้รับสารอาหารได้อย่างเต็มที่ เพิ่มธาตุอาหารและเอ็นไซม์ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ เพิ่มเนื้อแดงอย่างธรรมชาติ

วิธีการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติคนาโนพลัส

1. ผสมกับอาหารสัตว์ โดย นำโปรไบโอติก 1 ลิตร ผสมกับน้ำสะอาด 9 ลิตร ผสมอาหารสัตว์ 30 กิโลกรัม จากนั้นนำไปผสมกับอาหารสัตว์ 1 ตัน

2. ผสมน้ำดื่ม โดย ผสมโปรไบโอติก 1 ลิตรกับน้ำสะอาด 1,000 ลิตร (สำหรับสัตว์ใหญ่) หรือ ผสมโปรไบโอติร 1 ลิตร กับน้ำสะอาด 2,000 ลิตร (สำหรับสัตว์เล็ก) 
เว็บสำเร็จรูป
×