Services

ให้เช่าเครื่อง Ultrasonic Flow Meter และรับวัดอัตราการไหล (Flowrate) และปริมาตรสะสม (Totalizer) 
แบบรายครั้ง สัญญารายเดือน และสัญญารายปีรับออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ชุดฝึกและชุดทดลองแบบกระเป๋าหิ้วแบบพกพา (Portable Training Set) แบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile) และแบบตั้งโต๊ะ สำหรับใช้ในสถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม การประปา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานยุโรป อเมริกา หรือ เอเชีย เช่น ชุดทดลองอัตราการไหล (Flow) ชุดทดลองระดับน้ำ (Level) ชุดทดลองแรงดัน (Pressure) ชุดทดลองอุณหภูมิ (Temperature) เป็นต้น
รับเหมาระบบ Process control เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและระดับ โดยดิจิตอลคอนโทรลเลอร์ รับเหมาระบบ SCADA ถ้าอุณหภูมิของน้ำร้อนที่วัดสูงกว่าค่า set point, controller จะส่งสัญญาณไปหรี่ control valve ลด steam flow rate ทำให้อุณหภูมิของน้ำร้อนลดลงกลับเข้าหา set point ในทางกลับกัน ถ้าอุณหภูมิของน้ำร้อนที่วัดมาได้ต่ำกว่าค่า set point controller ก็จะส่งสัญญาณไปเปิดวาล์วเพื่อเพิ่มปริมาณไอน้ำ ทำให้อุณหภูมิของน้ำร้อนเพิ่มขึ้นรับ Start Up ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ปรับปรุงแก้ไข ออกแบบ ให้คำปรึกษา  ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิศวกร และช่างฝีมือเยี่ยมที่มากประสบการณ์กว่า 20 ปี


เว็บสำเร็จรูป
×