About Us

ริษัท ธนิยะอินฟราเทค จำกัด


ก่อตั้งโดยทีมวิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า 
เพื่อรองรับงานระบบไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ และระบบบำบัดน้ำเสีย 
จากนั้นด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นในการให้บริการด้านงานระบบ เราจึงทำให้ครบวงจร


ปัจจุบันนี้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ 5 ธุรกิจหลักคือ 
1. ออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 
2. ออกแบบ-ติดตั้ง-บำรุงรักษางานระบบอัตโนมัติ 
3. ออกแบบ-ติดตั้ง-ปรับปรุง-จัดการ-บำรุงรักษางานระบบบำบัดน้ำเสีย 
4. จัดจำหน่าย-ติดตั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหลของของไหลทุกชนิด (Flow Meter) เช่น น้ำ น้ำเสีย น้ำประปา น้ำดิบ น้ำมัน แก๊ส ลม อากาศ ไอน้ำ เเก๊ส
5. จัดจำหน่าย-รับ Start UP จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียนาโนพลัส

เว็บสำเร็จรูป
×